Blog Online psihijatar

Usluge psihijatra putem interneta

Strah od gubitka kontrole

Na bogatom repertoaru iracionalnih strahova koje tipično srećemo kod fenomena anksioznosti, značajno mesto ima strah od gubitka kontrole. Ovaj strah je vrlo čest simptom anksioznosti i može se javiti praktično kod svih anksioznih poremećaja. Forme ispoljavanja ovog straha su višestruke, ali najčešće je reč o strahu od gubitka kontrole nad ponašanjem, telesnim funkcijama, emocijama i mislima.

Strah od gubitka kontrole nad ponašanjem je karakterističan za opsesivno kompulzivni poremećaj. Opsesivne misli agresivnog sadržaja, na primer, da se udari slučajni prolaznik ili da se povredi bliska osoba, su osnova na kojoj se može razviti ovakav strah. Osoba se stalno preispituje, strahuje i analizira da li bi ona to zaista mogla da uradi, da li će moći da izdrži i odupre se agresivnom impulsu. Slično je i kod opsesija sa religijskom, suicidalnom i seksualnom tematikom. Na primer, osoba može strahovati da će glasno opsovati Boga u crkvi, da se neće odupreti impulsu da povredi sebe ili da seksualno zlostavlja slabiju osobu.

Za vreme paničnih napada, bilo u sklopu paničnog poremećaja ili kod drugih paničnih stanja, strah od gubitka kontrole nad ponašanjem je česta pojava. Iznenadni nalet vrlo intenzivnog straha praćen burnim telesnim simptomima koji karakteriše napad panike na misaonom planu često je praćen idejom da će osoba izgubiti kontrolu nad sobom. Osoba se boji da neće znati šta da radi, da će možda juriti besciljno, vikati, „govoriti gluposti“, biti agresivna prema drugima i da će sebe nekim postupkom osramotiti.

Strah od gubitka kontrole nad telesnim funkcijama se uglavnom sreće kod fobičnih stanja straha. Najčešći oblici socijalnog straha od gubitka telesne kontrole povezani su sa povraćanjem na javnom mestu i gubitkom kontrole nad fiziološkim radnjama, npr. mokrenjem, posebno u situacijama kao što su vožnja autobusom, liftom, na pismenom ispitu koji dugo traje, pri poseti prijateljima i sl. Kada su smetnje izražene, kod ovih osoba je prisutan paralizirajući strah da neće moći da održe telesnu kontrolu u određenim situacijama. Posledično, javlja se ponašanje izbegavanja koje je tipično za fobična stanja.

Kod agorafobije, gde se panični napadi mogu manifestovati telesnim simptomima u vidu vrtoglavice, nestabilnosti ili nesvestice, strah od pada na javnom mestu je vrlo čest simptom. Osoba u tim situacijama ima doživljaj da će se onesvestiti i pasti, ili da će kolabirati. Ovo je takođe jedan od vidova straha od gubitka telesne kontrole.

Strahovi od gubitka kontrole nad mislima i emocijama su u bliskoj vezi, imaju različite forme ispoljavanja i najčešće su opsesivni fenomeni. Osoba može verovati da bi se njene misli na neki način mogle otuđiti i preuzeti kontrolu nad njom, ili da bi mogla izgubiti kontakt sa umom ili uvid u njegov sadržaj. Ovde se logično nadovezuje strah od gubitka razuma odnosno ludila. Strah od gubitka kontrole nad emocijama se odnosi na mogućnost da osoba bude preplavljena snažnom i neželjenom emocijom koja bi mogla voditi u nepredvidivo i opasno ponašanje, na primer, u slučaju ljutnje i besa. Može se javiti i zabrinutost od gubitka kontrole nad svim emocijama što se tumači kao gubitak razuma odnosno uvod u ludilo.

Dr Ivan Mladenović, specijalista psihijatar