Online psihijatar

Usluge psihijatra putem interneta

Dr Ivan Mladenović

specijalista psihijatar

Vlasnik i osnivač specijalističke psihijatrijske ordinacije MODERNA.

Rođen 1977. godine u Nišu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu 2005. godine. Specijalističke studije iz psihijatrije upisao 2012. godine i završio 2016. godine sa odličnim uspehom (prosečna ocena 9,86) takođe na Medicinskom fakultetu u Nišu. Više od 15 godina radi kao lekar, poslednjih 11 godina u oblasti psihijatrije i mentalnog zdravlja. Edukovao se iz kognitivno bihejvioralne psihoterapije pri Srpskoj asocijaciji bihejvioralno-kognitivnih terapeuta, SRABCT, u trajanju od godinu dana. Radno iskustvo sticao u privatnoj psihijatrijskoj praksi i kao član i predsednik prvostepene lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Osnivač je i vlasnik specijalističke lekarske ordinacije iz oblasti psihijatrije Moderna u Nišu gde obavlja privatnu praksu. Autor je sajta i bloga Online Psihijatar. Suprug i roditelj. Živi i radi u Nišu.

Hipohondrija

Hipohondrija je poremećaj čije su osnovne odlike strah i verovanje osobe da je obolela od ozbiljnog telesnog oboljenja. Prisutne su stalne preokupacije telesnim bolestima.

Kada potražiti pomoć

Svaka osoba tokom života prolazi kroz teške periode u kojima se suočava sa stresom i problemima. Ipak, nije lako prepoznati kada nam je potrebna pomoć.

Anksiolitici - sedativi

Postoji više različitih grupa lekova koji poseduju anksiolitičko delovanje. Međutim, termin anksiolitici praktično se odnosi samo na lekove iz grupe benzodiazepina.